Наказ № 622 МВС України про придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї

пункт 12. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами
{ Назва глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт  12.1. Правом придбання мисливської гладкоствольної зброї та основних частин до неї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї та основних частин до неї — 25-річного віку, холодної, охолощеної та пневматичної зброї та основних частин до неї — 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність.
{ Пункт 12.1 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт  12.2. Для одержання громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї громадянами подаються такі документи: { Абзац перший пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

заповнена картка-заява (додаток 13);

медична довідка (крім охолощеної зброї); { Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї); { Абзац п’ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.
{ Абзац сьомий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються, переоформляються після проведення органами внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу I цієї Інструкції, та достовірності документів, які подані для отримання, перереєстрації зазначених дозволів. { Абзац дев’ятий пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Якщо громадянин, який звертається до органу внутрішніх справ для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у власності чи у користуванні зброю, пристрій, він надає копію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрації), є дійсними, повторно не оформляються, власник подає їх копії. { Абзац десятий пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї громадянами подаються: { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника; { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного виду, моделі; { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Заміна основних частин зброї, в майстернях, які мають ліцензії МВС України, здійснюється без отримання додаткового дозволу на їх придбання. { Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Особи, що звернулися до органів внутрішніх справ за видачею дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв, персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.

пункт  12.3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, основних частин зброї, пневматичної зброї, холодної зброї одержують після подання рапорту, довідки з місця служби, платіжного документа (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги, копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України та заповненої картки-заяви.
{ Пункт 12.3 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт  12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.
{ Пункт 12.4 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт  12.5. Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної зброї, пристроїв власниками до органів внутрішніх справ подаються: { Абзац перший пункту 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування (крім охолощеної зброї). { Абзац шостий пункту 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем проживання:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної зброї на ім’я керівника органу внутрішніх справ;

фотографії зброї розміром 15 х 15 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп «колекція».

У разі потреби перевезення такої зброї органи внутрішніх справ, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на перевезення вогнепальної зброї.

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. При цьому в дозволі на право зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про реалізацію ножа.

За відсутності в громадянина зазначеного вище дозволу мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання холодної зброї в порядку, установленому пунктом 12.2 цієї глави. { Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною заявою про реєстрацію подається власником до органу внутрішніх справ за місцем реєстрації мисливської зброї. { Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до органів внутрішніх справ власник подає:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір страхування.

Власниками пристроїв до заяви додаються документи, які підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і носіння. { Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання та носіння) охолощеної зброї не проводиться. { Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.12. Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи внутрішніх справ. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані. { Абзац перший пункту 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Дозволяється за погодженням з органами внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, тимчасове їх зберігання без права використання в іншого члена сім’ї або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності — в органах внутрішніх справ або в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. В особових справах власників зброї робиться запис про передачу зброї, основних частин зброї на тимчасове зберігання. { Абзац другий пункту 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов’язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.
{ Пункт 12.13 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.14. Вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої та зазначені патрони громадянами України перевозяться через митний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї територією України, які видаються МВС України, ГУМВС, УМВС. { Абзац перший пункту 12.14 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Перевезення громадянами України зброї, якою вони нагороджені уповноваженими посадовими особами іноземних держав, здійснюється за дозволом МВС України на перевезення зброї через митний кордон України. { Абзац другий пункту 12.14 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Дозвіл на перевезення через митний кордон України нагородної вогнепальної зброї, врученої відповідно до законодавства України іноземцям, оформляється відповідно до листа (клопотання) органу державної влади, який здійснював нагородження. До листа (клопотання) додаються: { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

засвідчена в установленому законодавством порядку копія документа про нагородження зброєю; { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

копії 1 та 2 сторінок паспорта особи, якій вручено нагородну зброю; { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. { Пункт 12.14 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.15. Дозволено оформлення документів в органах внутрішніх справ про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на їх придбання.
{ Пункт 12.15 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.16. У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя військових зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, основні частини зброї та бойові припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена зброя, пристрої та патрони до них у п’ятиденний строк здаються близькими особами до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців). { Абзац перший пункту 12.16 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності та користуватися нею, вона може бути зареєстрована на його ім’я в установленому законодавством порядку відповідно до вимог пункту 12.2 цієї глави.

Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя, основні частини зброї і пристрій у місячний строк після строку, указаного в абзаці першому цього пункту, повинні бути реалізовані в установленому законодавством України порядку особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї, основних частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в магазин з торгівлі зброєю, спеціальними засобами активної оборони. { Абзац третій пункту 12.16 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за погодженням з МВС України також може бути передана спадкоємцями до державного музею або залишена у власності спадкоємців після приведення її підприємством або майстернею по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї у стан, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт. Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку переробку, ксерокопія якої надається до органу внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, а оригінал залишається у спадкоємця або разом з експонатом передається до музею. Така зброя вважається масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з обліку власників нагородної зброї.

У разі позбавлення нагородженого відзнаки на підставі рішення суду, наказу органу, що вручив відзнаку, та в випадках, передбачених відповідними актами законодавства України, зброя підлягає здачі до органу внутрішніх справ, дозвіл на нагородну зброю анулюється, а до обліків ІІПС вносяться відповідні зміни.
{ Пункт 12.16 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.17. Мисливська вогнепальна зброя, основні частини зброї, пневматична зброя, пристрій, що визнані комісією з визначення технічного стану зброї, пристрою не придатними для подальшого користування (не підлягають ремонту), не реєструються (не перереєстровуються). У місячний строк від дати прийняття комісією рішення про визнання їх непридатними вони здаються власником до органів внутрішніх справ безкоштовно для знищення або приводяться підприємством чи майстернею з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, пристроїв у стан, що унеможливлює здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт, і знімається з обліку. { Пункт 12.17 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.18. У разі втрати зброї, основних частин зброї, пристрою власник зобов’язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ за місцем встановлення факту втрати зброї та за місцем перебування її на обліку.
{ Пункт 12.18 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.19. У разі анулювання дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними частинами зброї — за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на їх зберігання (додаток 23), який затверджується начальником органу внутрішніх справ. У цьому висновку викладаються підстави прийняття такого рішення.
{ Пункт 12.19 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.20. У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними частинами зброї — за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на особу, що має дозвіл на їх придбання.
{ Пункт 12.20 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.21. При проведенні кримінального провадження тимчасове вилучення чи накладення арешту на вогнепальну зброю (на основні частини зброї — за наявності), бойові припаси до неї, пневматичну, холодну і охолощену зброю, пристрої та патрони до них, а також нагородну зброю, що належать особам, здійснюється в порядку, установленому статтями 167-175 Кримінального процесуального кодексу України .
{ Пункт 12.21 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.22. Для визначення технічного стану щодо наявності основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, основних частин зброї, пристроїв які враховуються при реєстрації (перереєстрації) (додаток 24), в органах внутрішніх справ створюються комісії з числа працівників дозвільної системи, експертів-криміналістів.
{ Пункт 12.22 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.23. При здачі до органів внутрішніх справ мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, які не були зареєстровані в органах внутрішніх справ, але можуть перебувати у власності громадян України, для подальшої реєстрації в особисте користування оформлення документів здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 12.2, 12.3, 12.5, 12.15 цієї глави. При цьому в дозволі на придбання зброї, пристрою вказуються марка, калібр, номер зброї та зазначається, що оформлення проводиться відповідно до пункту 12.23 глави 12 розділу II цієї Інструкції. Органами внутрішніх справ обов’язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї за обліками МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.
{ Пункт 12.23 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

пункт 12.24. Громадянам, які мають у власності мисливську гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та носіння такої зброї) без отримання додаткового дозволу органів внутрішніх справ на їх придбання.
{ Главу 12 доповнено новим пунктом 12.24 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013 }

One thought on “Наказ № 622 МВС України про придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї”

  1. Привет! Это комментарий.
    Чтобы начать модерировать, редактировать и удалять комментарии, перейдите на экран «Комментарии» в консоли.
    Аватары авторов комментариев загружаются с сервиса Gravatar.

Добавить комментарий